Biggie老家布鲁克林街道给他生日送来最尊贵礼物..Biggie 47岁!!!

2019-05-22
分享到:

Biggie老家布鲁克林街道给他生日送来最尊贵礼物..Biggie 47岁!!!

Biggie生日这天,他老家街道为致敬这位传奇以他的名字Christopher “Notorious B.I.G.” Wallace为街道命名..Biggie今年47岁,有些人死了,他还活着..生日快乐!!!

(本文版权归 林氏兄弟 LINS BROS. 所有,未经许可不得转载。)

Tags:

相关新闻