Lil Pump说, XXXTentacion是我们这时代的Tupac..

2019-06-20
分享到:

Lil Pump说, XXXTentacion是我们这时代的Tupac..

Lil Pump说, XXXTentacion是我们这时代的Tupac..

一石激起千层浪

视频进入:https://weibo.com/tv/v/HzMdF1BMB?fid=1034:4385268149455143

很多人不服,说这是对Tupac的不敬:

Lil Pump说, XXXTentacion是我们这时代的Tupac..

(本文版权归 林氏兄弟 LINS BROS. 所有,未经许可不得转载。)

相关新闻